İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğü’nde
Yaratıcı Hareket ve Dans/Hareket Terapisi Sertifika Programları
Başvuru Dönemi 9 Aralık 2016’da son bulacaktır.

Program dersleri 20 Ocak 2017’de başlayacaktır.