Dans/Hareket Terapisi Sertifika Programı

Ruh sağlığı çalışanlarına dönük olan bu programın hedefi katılımcıların yaratıcı hareket ve dansı psikoterapötik bir araç olarak kullanabilir hale gelmeleri. İki yıllık bu programının ilk senesinde katılımcılar Yaratıcı Hareket Sertifika Programını tamamlayacaklar ve hareketi kendini ifade etmek ve diğerleriyle iletişim kurmak için daha etkin bir yol olarak kullanabilir hale gelecekler. Yoğun stüdyo derslerinden oluşan bu yılda katılımcılar hareketin öğelerine dair temel bilgileri hem bilişsel hem de bedensel düzeyde özümseyecekler, bedensel hareket ve diğer sanatsal araçlarla yaratıcı süreci tetikleyip yönlendirmek konusunda deneyim kazanacaklar.

Programın ikinci yılında katılımcılar beden/hareket ve yaratıcılığa dair edindikleri temel bilgileri klinik ortama tercüme etmeyi ve psikoterapötik hedeflere yönelik kullanmayı öğrenecekler. Teori ve uygulamayı içiçe sunan stüdyo derslerinde dans terapisinin temel kavramları ve işleyiş prensipleri sunulacak. Katılımcılar bu senede hareketin öğeleri ve kişilik dinamikleri arasındaki ilişkiler, grup dinamikleri, farklı yaş ve klinik gruplarla kullanılan dans terapisi teknikleri gibi çok çeşitli konularda dersler alacaklar. Ağırlıklı olarak psikodinamik ve hümanistik ekollere dayanan bu eğitimde psikodinamik psikoterapinin temel kavramlarının dans/hareket terapisindeki karşılıkları teorik ve uygulamalı düzeyde işlenecektir. Derslerin yanı sıra bu senede öğrencilerin stajlarını tamamlaması ve bir bitirme projesi de yazmaları gerekecektir. Toplam 153 saatlik teori ve uygulama derslerine ek olarak bireysel ve grup süpervizyonu ve staj öğeleri de olacaktır.

Amacımız estetik duyarlılığını bir içgörü aracı olarak kullanabilen, hareket ve bedene dair içselleştirdiği bilgilerle ruhsal dünyanın işleyişi arasında köprüler kurabilen uygulayıcılar yetiştirmek.

Staj ve süpervizyon

İkinci senede katılımcıların en az 40 saatlik bir stajı tamamlaması gerekmektedir. Bu staj kapsamında öğrenciler psikiyatri hastaneleri, okullar, rehabilitasyon merkezleri, toplum merkezleri, dernekler ya da psikoterapi merkezi gibi bir yerde belli bir danışan grubuna yönelik bir grup tasarlayıp yürüteceklerdir. Staj yeri öğrencinin önceki iş deneyimleri, genel klinik donanımı, ilgi alanları gibi etkenler göz önünde bulundurularak program direktörünün yönlendirmesi ve öğrencinin tercihleri doğrultusunda belirlenecektir. Staj sırasında öğrenciler grup ve bireysel süpervizyon alacaklardır.

Bitirme projesi

Öğrenciler dersler ve staj uygulamaları tamamlandıktan sonraki üç aylık süre zarfında staj sırasındaki deneyimlerini teorik okumalarıyla sentezleyerek bir bitirme projesi yazacaklardır. Bitirme projesinin konusu, içeriği, kapsayacağı literatür öğrencinin ilgi alanı doğrultusunda ve süpervizörünün yönlendirmesiyle şekillenecektir.

Kimler Katılabilir:

Dans/Hareket Terapisi sertifikası programına:

Psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, psikiyatri asistanları, psikiyatrik hemşireler katılabilir. Tüm katılımcıların en az lisans düzeyinde psikopatoloji ve çocuk gelişimi dersleri almış olmaları ve birinci yılda Yaratıcı Hareket Sertifika programını tamamlamış olmaları önkoşuldur.

Sertifika:

Programın bütün öğelerini tamamlayan öğrenciler “İstanbul Bilgi Üniversitesi Dans/Hareket Terapisi Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır.

Programın yoğun yaşantısal içeriği yüzünden eğitimlere eksiksiz katılınması çok önemlidir. Eğitim saatinin %15’den fazlasını kaçıranlar bitirme sertifikası almaya hak kazanamayacaklardır.

Programın Takvimi

Ocak 2018- Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşmesini planladığımız bu programın dersleri toplam 7 buluşmada işlenecektir. Bu buluşmalardan 5 tanesi cuma akşamını ve hafta sonunu kapsayacak, iki tanesi ise 5 günlük yoğun eğitimlerden oluşacak. Dersler İstanbul Bilgi Üniversitesi dans stüdyosunda gerçekleşecek. Eğitimde yaşantısal egzersizlerin yanı sıra teorik okumalara da yer verilecektir.

  1. Yıl ders programı için (Yaratıcı Hareket Sertifika Programı Ders Takvimi) linkine gidiniz.
  2. Yıl ders tarihleri daha sonra açıklanacaktır.